Δύο νέες κατηγορίες καταναλωτών εντάσσονται στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο για το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό προβλέπει απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Ασημάκης Παπαγεωργίου, σύμφωνα με την οποία οι άνεργοι για μικρό χρονικό διάστημα, καθώς και όσοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω χρεών θα επανασυνδέονται ατελώς και θα χρεώνονται με ειδικές, χαμηλές

TOP