Τι πιστοποιητικά χρειάζεστε για μία νέα ηλεκτρική εγκατάσταση

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕΗ

Η ΔΕΗ απαιτεί πιστοποιητικό ή Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Νέα ηλεκτροδότηση
 • Αλλαγή ονόματος καταναλωτή ΔΕΗ
 • Επανασύνδεση παροχής ΔΕΗ
 • Επαύξηση ηλεκτρικής ισχύος

Το νέο πιστοποιητικό ΔΕΗ σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει από 1/11/2011 αποτελείται από την:

 • Υπεύθυνη δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
 • Έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης
 • Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384
 • Σχέδια κάτοψης ηλεκτρικής εγκατάστασης και ηλεκτρικού πίνακα

YDE

Η ΝΕΑ ΥΔΕ θα αποτελείται από:

 • Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
 • Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
 • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384
 • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ (εάν είναι παλιά εγκατάσταση πρίν τον Μαρτιο του 2006 ή εάν σε μια εγκατάσταση συνυπάρχουν και τα δυο πρότυπα)
 • Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης
 • Κάτοψη με την όδευση των ηλεκτρικών γραμμών της εγκατάστασης και της θέσης των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, φωτιστικών ασφαλείας, κινητήρων, πινάκων… επίσης και θερμοστατών.

Η ΝΕΑ ΥΔΕ θα παραδίδεται για τον αρχικό έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης σε:

 • Νέες παροχές

και για τον Επανέλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης σε:

 • Κατοικίες (Αλλαγή ονόματος λογαριασμού) πρέπει να επανελέγχονται τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια
 • Κλειστοί επαγγελματικοί χώροι που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά  πρέπει να επανελέγχονται τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια
 • Κλειστοί επαγγελματικοί χώροι με εύφλεκτα υλικά πρέπει να επανελέγχονται τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια
 • Χώροι ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού πρέπει να επανελέγχονται τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο
 • Επαγγελματικές εγκαταστάσεις στην ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) πρέπει να επανελέγχονται τουλάχιστον κάθε ένα χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης τους, πρίν απο την επανασύνδεση

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας τα απαραίτητα έγγραφα για μία νέα ηλεκτρική εγκατάσταση:

Έντυπο ΥΔΕ

Κατεβάστε το νέο έντυπο ΥΔΕ

Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης

Κατεβάστε το πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384

Έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης

TOP