ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ-ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε την ολική εγκατάσταση κυκλωμάτων θυροτηλεόρασης και θυροτηλεφώνων στην Θεσσαλονίκη σε παλιές και νέες πολυκατοικίες.

Σε καινούριες οικοδομές πραγματοποιούμε την καλωδίωση και στη συνέχεια την εγκατάσταση των μόνιτορ ή απλών θυροτηλεφώνων, του τροφοδοτικού και της μπουτονιέρας στην είσοδο μιας πολυκατοικίας.

  • Κατέχουμε μεγάλη εμπειρία στην επισκευή – εγκατάσταση οποιουδήποτε τύπου θυροτηλεφώνου.
  • Δυνατότητα αντικατάστασης της παλιάς εγκατάστασης με καινούργια σε πολύ χαμηλές τιμές
  • Συνεργαζόμαστε με όλες τις μεγάλες εταιρίες του χώρου

 Η εγκατάσταση περιλαμβάνει:

–  Εγκατάσταση των καλωδίων του θυροτηλεφώνων/θυροτηλεοράσεων και μπουτονίερας
–  Έλεγχος καλωδίωσης
–  Εγκατάσταση και σύνδεση της μπουτονιέρας στην είσοδο
–  Εγκατάσταση και σύνδεση των θυροτηλεφώνων/θυροτηλεοράσεων
–  Εγκατάσταση και σύνδεση του/των ενισχυτών
–  Έλεγχος καλής λειτουργίας

Εγκαταστάσεις θυροτηλεφώνων και θυροτηλεοράσεων σε παλιές εγκαταστάσεις

–  Αποσύνδεση και αποξύλωση του/των παλιών ενισχυτών
–  Αποσύνδεση και αποξύλωση της παλιάς μπουτονιέρας στην είσοδο
–  Αποσύνδεση και αποξύλωση των παλιών θυροτηλεφώνων/θυροτηλεοράσεων
–  Εγκατάσταση και σύνδεση της καινούργιας μπουτονιέρας στην είσοδο
–  Εγκατάσταση και σύνδεση των καινούργιων θυροτηλεφώνων/θυροτηλεοράσεων
–  Εγκατάσταση και σύνδεση του/των καινούργιων ενισχυτών

banner thirotileorasis

TOP